از هر اهل دل و عاشق دل سوخته ای پرسیدم:

 به کجا پریشان و دل آشوب شدید؟


به کجا عاشق و سرمست شدید؟

به کجا آب شدید،شور گرفتید و سبک بال شدید؟

به کجا خاک شدید،پاک شدید،ساده و سرحال شدید؟

به کجا ناب شدید؟چون در گران مایه شدید؟

پریان به کجا بر جان و جمال چون ماه پر از آهتان قواره ای

از سندس خضرایی جنت بکشیدند و بر آن آتش دوزخ محرم کردند؟

آن اهل دلان،دل سوختگان که با اشک هاشان مشک میدان پر می شد

با سوز و آه گفتند:کربلا؛کربلاست آنجا.

برچسب ها :
سندس خضرایی ,  آتش دوزخ ,  دلتنگ کربلا ,  عاشق ,  شب 5 شنبه ,