اعتکاف حال خوشی دارد،ای دوست بیا برگردیم.

به دامان پر از مهر و نوازشگر او برگردیم.

تا کی در این وادی پر مکر و فریب غوطه وریم... تا کی ...

یک لحظه بیا دل به دریای محبت بزنیم...

یک لحظه... یک لحظه

برچسب ها :
اعتکاف ,  درباره اعتکاف ,  ماه رجب ,  سه روز اعتکاف ,  دل نوشته کوتاه ,