تو نه گمنامی و نه غریب.
این منم؛
غریب تنهای دنیای هوای نفس.

تو ستاره ای؛
مهتابی؛
راه روشنی برای ظلمات دنیای من.

برچسب ها :
اولین پست شهدا ازآن شهید گمنام ,  گمنام ,