خانه را تر و تمیز کردیم و تحویل اهالی اش دادیم و راهی اعتکاف شدیم...

دل هم اسباب کشی می خواهد؛اما نه از جنس دنیا،از جنس ...نمی دانم...جنسش را کسی نمی داند...

باید رفت تا فهمید ...

ما هم می رویم.

حلال کنید...

التماس دعای فرج


برچسب ها :
اعتکاف ,  دل نوشته کوتاه ,  فرج ,  دل تکانی ,  اسباب کشی ,  معتکف ,