پاسخ استاد حسن عباسی به آقای اعتدال: این حرفها در حد و قواره شما نیست!

برچسب ها :
جدیدترین سخنان استاد حسن عباسی ,  آقای اعتدال ,  سخنرانی ,