خدا نکند برای ما عادی شود...

کشتار مردم بی گناه یمن...

اثلا همه مردم مظلومی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند...ببین و بی تفاوت نباش؛  دعا کن برای مظلومان عالم.برچسب ها :
یمن ,  کشتار ,  عادی نشود ,  مظلومان عالم ,  دعا ,