کلیپ تصویری از حامد زمانی /پاسخ به غلط های زیادی آمریکا


برچسب ها :
کلیپ سیاسی ,  حامد زمانی ,  آمریکا ,  تهدیدهای جدید آمریکا ,  کار جدید حامد زمانی ,  غلط های زیادی آمریکا ,  کاری نو از حامد زمانی ,