با دستان بسته شهید شدید و نزد اربابتان حسین (ع) رفتید.

با دستان بسته شهید شدید تا امروز ما با دستان باز

در برابر دشمنانمان بایستیم.

اما امروز بعضی ها

فکر می کنند دستان ما بسته است.

فردا چه جوابی داریم برای


دستان بازهای بسته...


برچسب ها :
شهدا ,  شهدای شاخص ,  اشک قلم ,