عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت


خود ندانست که در ترک تمناست بهشت


برچسب ها :
بهشت ,  تمنا ,  زاهد ,  عمر ,