معرفت را از کودکی شش ساله آموختم که با قاطعیت به من گفت هر کس مرده روحش زنده است.

امام حسین (ع) زنده است...

حضرت علی اکبر (ع) زنده است...
برچسب ها :
معرفت آموزی ,  کلام قرآن ,  روح مردگان ,