سر 


از تن حسین جدا شد
                 


و


حسین  از قرآن جدا نشد... حسین همچنان قرآن می خواند...برچسب ها :
قرآن ,  سر حسین ع ,  کربلا ,