این بار رمز فتنه اکبر عدم صلاحیت است...

مراقبه...

این بار چشم ها را بشوییم و جوری دیگر ببینیم...

دشمن در کمین است....

برچسب ها :
عدم صلاحیت ,  انتخابات 94 ,